تبلیغات
اقتصادی-اجتماعی - نگاهی به مسائل روز اقتصادی
اقتصادی-اجتماعی

لینکدونی

آرشیو

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

نگاهی به مسائل روز اقتصادی

بحران نقدینگی در صندوق سازمان تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی،گسترده ترین واصلی ترین نهاد در عرصه بیمه های اجتماعی است، که به صورت یک دستگاه عمومی غیردولتی وبا هویت اجتماعی ـ اقتصادی و متکی بر سازوکارهای  بیمه اجتماعی و با استقلال اداری و مالی اداره  می شود.                                               این سازمان با به عهده داشتن وظیفه اجرا، تعمیم وگسترش انواع بیمه های اجتماعی در چارچوب قوانین مربوطه و با توجه به محاسبات بیمه ای، رعایت اصل عدالت در ورودی ها و خروجی ها و نگاه بلند مدت، نقشی اساسی در پشتیبانی و صیانت از نیروی کار و بهبود مناسبات اقتصادی ـ اجتماعی در فرآیند توسعه کشور و در هماهنگی با نظام تامین اجتماعی را به عهده دارد.                                                                                                          هم اکنون سازمان تامین اجتماعی بیشترین ارتباطات با بدنه جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است و این گستردگی ارتباطات باعث شده است تا سازمان یکی از پرحجم ترین گردشهای مالی را داشته باشد. در عرصه بازار سلامت به عنوان بزرگترین خریدار و دومین تولید کننده درمان مطرح می باشد و در بازار سرمایه از جمله بزرگترین فعالان آن به شمار می رود.

با توجه به موارد بر شمار شده، مبادلات و ارتباطات مداوم سازمان با محیط بیرونی و نقصان شناخت از ماهیت و کارکردهای سازمان، در کنار وجود مشکل تطابق درون سازمان با اقتضائات معطوف به محیط، شرایطی فراهم شده که هم اکنون سازمان با عدم تعادل نقدی منابع و مصارف مواجه شده است.                                                                                     عملکردسازمانهای بیمه گراجتماعی را می توان شبیه یک مخزن که دارای ورودی وخروجی است درنظر گرفت.                                                                                                 هرچه ورودی ها به ای مخزن بیشتراز خروجی های آن باشد،مخزن مذکورپربارتروهرچه خروجی نسبت به ورودی بیشترباشد،مخزن مذکورتهی ترخواهدبود.درصندوقهای بیمه اجتماعی ،ورودی این مخزن منابع  درآمدی این صندوقها اقلامی نظیر درآمدحاصل ازوصول حق بیمه ،درآمدحاصل ازسرمایه گذاری و...، وخروجی آن هزینه ارائه خدمات این سازمانهابه مشتریان خودنظیرپرداخت مستمری ،هزینه های درمان و...می باشد.                                                              حال هرچه ورودی های این صندوق بیشترباشدوضعیت آن مطلوبترخواهدبودوازپایداری نسبی برخوردارخواهد بود، امابرعکس هرچه روندخروجی هابیشتراز ورودی باشدپایداری این صندوقها به مخاطره افتاده ودرمعرض بحران منابع ومصارف قرارخواهدگرفت .                                    تجربه کشورهای جهان درامرنظامهای بیمه اجتماعی که درگزارشات بانک جهانی وسازمان بین المللی کارنیز بدان اشاره گشته بیانگرآنستکه درصندوقهای بیمه ای ودرآغازفعالیت آنها،جریان ورودیها به خروجی ها غلبه داشته وصندوق ازلحاظ مالی دروضعیت مناسب قرار دارد.اما پس از سپری شدن دوران آغازین فعالیت این صندوقهاورسیدن آنهابه دوران میانسالی وکهنسالی ،جریان خروجی به ورودی غلبه یافته واین صندوقهاازلحاظ تعادل منابع ومصارف بامشکل مواجه شده وبه نقطه سربسری نزدیک می شود(این موضوع به خوبی ازروی شاخص نسبت پشتیبانی درسازمان تامین اجتماعی مشخص است.)

بطوریکه طبق پیش بینی های صورت گزفته برآورد کسری پیش روی صندوق در سال آتی (1390)معادل مبلغ (43.625)میلیارد ریال می باشد و همچنین نسبت مصارف به منابع سازمان برابر1.28درصد می باشد.

از دلایل مهم شکل گیری عدم تعادل منابع و مصارف نقدی سازمان می توان موارد ذیل را برشمرد.

Ø      وجود انباشت مطالبات از دولت 

Ø      افزایش تعداد مستمری بگیران سازمان

Ø      اجرای چند دوره بازنشستگی پیش از موعد

Ø      کوتاه بودن طول دوره محاسبه دستمزد جهت برقراری مستمری که شرایط فرار از  پرداخت حق بیمه را فراهم نموده است.

Ø      پرداخت کمکهای جنبی به مستمری بگیران

Ø      عدم افزایش سن بازنشستگی

Ø    وجود قوانین مغایر با اصول حاکم بر صندوق های بیمه ای نظیر: ماده 111 قانون تامین اجتماعی (افزایش مسمتمری ها به میزان حداقل دستمزد)، قانون الزام،  قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور،  قانون نوسازی صنایع و ...

Ø   سایر عوامل تاثیرگذار بر عدم تعادل منابع و مصارف نقدی سازمان مانند تغییر الگوی بیماریها، بروز بیماریهای نوپدید، چالش های ناشی از فضای کسب و کار و ...

Ø      عدم امکان نقد شوندگی ذخایر و سرمایه گذاری های سازمان

Ø      عدم امکان اخذ تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی توسط شرکتهای تابعه

Ø      اجرای پروژه های تکلیفی در بخشهای درمان و سرمایه گذاری

لذا لازم است ، قبل از اینکه سازمان تامین اجتماعی به چنین وضعیتی دچار شود،این سازمان مورد حمایت دولت وقانونگذاران قرار گیرد وبا تصویب قوانین لازم ،اصلاحات مورد نیاز برای پایداری منابع این صندوق صورت گیرد تاسازمان بتواند با اتکا به امکانات خود وبدون نیاز به اخذ کمک از دولت ،به تعهدات آتی خود عمل نماید .

حال آنکه جهت برون رفت از این بحران اصلاحات مهمی باید صورت پذیرد که به چند مورد پیشنهاد درخصوص مشکلاتی که اگر در شرایط فعلی نیز برای حل آن چاره اندیشی نشود وروند کنونی در آینده نیز ادامه یابد،سازمان تامین اجتماعی با مشکلات جدی مالی مواجه خواهدشد که حتی برای انجام تعهدات آتی خود در مقابل مشتریان خود(بیمه شدگان ومستمری بگیران )مجبوربه اخذ کمک از دولت خواهدبودوبعبارتی خود سازمان تامین اجتماعی به مستمری بگیردولت تبدیل خواهد شد ،می تون اشاره نمود.

راهکارهای بلندمدت جهت برون رفت از بحران نقدینگی در سه حوزه بیمه ،درمان و سرمایه گذاری :

1ـ  پرداخت بارمالی ناشی ازافزایش حداقل مستمری بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی (ماده 111 قانون تامین اجتماعی) جهت تقویت منابع بیمه ای

2ـ  پرداخت هزینه های کمک های جنبی مستمری بگیران از محل بودجه عمومی کشور

3ـ  اصلاح قوانین مغایر با اصول حاکم بر صندوق های بیمه ای از قبیل قانون الزام و قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور

4ـ  بازنگری در طول دوره محاسبه میانگین دستمزد مبنای تعیین مستمری(با هدف کاهش فرار بیمه ای)

5ـ  افزایش میانگین سن بازنشستگی متناسب با امید به زندگی در سطح جامعه

6ـ  گسترش پوشش بیمه های اجباری و اختیاری با توجه به ظرفیت بالقوه  جامعه هدف ( با هدف افزایش منابع سازمان و پایداری صندوق)

7ـ  اصلاح قانون بیمه بیکاری در جهت حفظ پایداری صندوق بیمه بیکاری

8ـ  اولویت خرید خدمت (درمان غیر مستقیم) برتولید خدمت (درمان مستقیم) جهت کاهش هزینه های بخش درمان

9ـ  اصلاح نظام مشارکت مالی بیمه شدگان در قبال دریافت خدمات درمانی ( از قبیل اخذ فرانشیز)

10ـ   اصلاح نظام پرداخت به ارائه دهندگان خدمات درمانی در جهت استقرار ساز و کار خرید استراتژیک و پرداخت  آینده نگر

11ـ  توزیع امکانات درمانی در قالب طراحی و تدوین نظام سطح بندی  خدمات به منظور استفاده بهینه از امکانات و توزیع عادلانه منابع 

12ـ  تغییر رویکرد سرمایه گذاری از بنگاه داری به فعالیت در بازارهای مالی شامل خرید اوراق مشارکت ،  سپرده گذاری، تامین منابع مالی مورد نیاز بانک ها در اتاقهای پایاپای در زمان نیاز نقدینگی و تامین منابع مالی پروژه های سرمایه گذاری و ...

13ـ حمایت دولت از فعالیت های اقتصادی سازمان شامل : معافیت مالیاتی، تعرفه، ارائه تسهیلات ویژه از محل منابع بانکی و ...

14ـ انتشار اوراق قرضه ارزی و اوراق مشارکت ریالی با هماهنگی بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار

 15ـ انتشار ابزارهای مالی جدید تامین مالی همانند صکوک جهت عرضه  داخلی و خارجی 

  16ـ اخذ تسهیلات مالی خارجی در قالب قراردادهای تامین تجهیزات برای بخشهای اقتصادی و غیراقتصادی سازمان

Foot Complaints
سه شنبه 10 مرداد 1396 07:51 ق.ظ
WOW just what I was searching for. Came here by searching for Foot Problems
Where is the Achilles heel?
شنبه 7 مرداد 1396 07:53 ب.ظ
My brother suggested I might like this web site.

He was entirely right. This post actually made my day.

You cann't imagine just how much time I had spent for this info!
Thanks!
BHW
شنبه 2 اردیبهشت 1396 01:19 ب.ظ
I visited various web pages but the audio quality for audio songs
existing at this web page is actually fabulous.
manicure
یکشنبه 13 فروردین 1396 02:44 ب.ظ
Wow, fantastic blog structure! How long have you been blogging for?
you made blogging look easy. The entire look of your website is excellent,
as smartly as the content material!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

درباره وبلاگ

مدیر وبلاگ : علی ناصری

آخرین پست ها

جستجو

نویسندگان